top of page
Mosquito Roller,nylon wheel
ล้อมุ้ง

ใช้กับมุ้งบานเลื่อน
nylon roller
w = 10 mm.
l = 35 mm.
h = 12 mm.

Mosquito Roller,nylon wheel; ล้อมุ้ง

SKU: 399072
฿7.48ราคา
  • มือจับประตู หน้าต่าง Vilann ระบบเยอรมัน มือจับประตูกระจก สามารถใช้ได้กับระบบล็อคหลายจุด  Vilann มีทั้ง มือจับประตู มือจับหน้าต่าง มือจับประตูบานเลื่อน มือจับประตูบานเปิด พร้อมราคามือจับประตู มือจับหน้าต่างบานเปิด มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง สามารถสั่งซื้อได้ทันทีทางออนไลน์

bottom of page