top of page
Stay arm 8 inch ss304 R
แขนค้ำบานกระทุ้ง 8 นิ้ว ขวา

extendable distance = 303 mm.
retractile = 203

Stay arm 8 inch ss304 R / แขนค้ำบานกระทุ้ง 8 นิ้ว

SKU: 51270821
฿120.00ราคา
  • มือจับประตู หน้าต่าง Vilann ระบบเยอรมัน มือจับประตูกระจก สามารถใช้ได้กับระบบล็อคหลายจุด  Vilann มีทั้ง มือจับประตู มือจับหน้าต่าง มือจับประตูบานเลื่อน มือจับประตูบานเปิด พร้อมราคามือจับประตู มือจับหน้าต่างบานเปิด มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง สามารถสั่งซื้อได้ทันทีทางออนไลน์

bottom of page