top of page

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอนตัวอย่าง ตามด้านล่างนี้

1. เลือกสินค้าตามความต้องการ เมื่อเลือกสินค้าได้แล้วจะมีหน้าต่างเหมือนตัวอย่างภาพทางด้านซ้ายมือขึ้นมา และเลือกเพิ่มลงในตะกร้า

2. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาเหมือนภาพตัวอย่าง กดเลือกดูตะกร้า

3. ทำการตรวจเช็คสินค้าที่ส่งซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกชำระเงิน

4. กรอกรายละเอียดของลูกค้า รวมถึงที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน เลือกดำเนินการต่อ

5. จะมีภาพปรากฎเหมือนทางด้านซ้ายมือ เลือกดำเนินการต่อ

6. จะมีภาพปรากฎเหมือนทางด้านซ้ายมือ เลือกชำระเงินแบบออฟไลน์

7. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดจะมีภาพปรากฎเหมือนภาพตัวอย่าง

( สามารถเช็ค Email ที่กรอกในขั้นตอนที่ 4 เมื่อคุณสั่งสินค้าเสร็จแล้ว )

bottom of page