top of page

บานพับประตูหน้าต่าง

บานพับประตูหน้าต่างเป็นตัวกำหนดองศา เปิด-ปิด ของประตูหน้าต่าง

รายละเอียดสินค้า

บานพับประตูหน้าต่าง

แขนค้ำบานเปิด

แขนค้ำบานกระทุ้ง

อุปกรณ์บานยก

bottom of page