top of page

มือจับประตูหน้าต่าง

มือจับหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง มือจับบานเลื่อน บานกระทุ้ง บานเปิด มีความสวยงามเรียบหรู น้ำหนักเบา เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบแบบมีกุญแจ ป้องกันการโจรกรรม ด้วยระบบล็อคหลายจุด มาตรฐานจากเยอรมัน

มือจับประตูบานเปิด

มือจับประตูบานเลื่อน

มือจับหน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้ง

มือจับหน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้ง

bottom of page