top of page

ท่านสามารถโอนเงินเข้า 3 บัญชี ตามด้านล่างนี้

ธนาคาร กสิกรไทย      เลขที่บัญชี  508-2-17868-8  ชื่อบัญชี บริษัท มาทูฟ จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา โพธิ์แจ้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี  929-2-10881-2  ชื่อบัญชี บริษัท มาทูฟ จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา โพธิ์แจ้

ธนาคาร กรุงเทพ         เลขที่บัญชี  871-0-08755-5  ชื่อบัญชี บริษัท มาทูฟ จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา โพธิ์แจ้

วิธียืนยันการชำระเงิน

1. เลือกเมนู การชำระเงิน

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นกด ยืนยันการชำระเงิน

bottom of page