top of page
Stay arm 10 inch ss304 R
แขนค้ำบานกระทุ้ง 10 นิ้ว ซ้าย

extendable distance = 403 mm.
retractile = 253

Stay arm 10 inch ss304 R/ แขนค้ำบานกระทุ้ง 10 นิ้ว

SKU: 51271021
฿145.00ราคา
  • มือจับประตู หน้าต่าง Vilann ระบบเยอรมัน มือจับประตูกระจก สามารถใช้ได้กับระบบล็อคหลายจุด  Vilann มีทั้ง มือจับประตู มือจับหน้าต่าง มือจับประตูบานเลื่อน มือจับประตูบานเปิด พร้อมราคามือจับประตู มือจับหน้าต่างบานเปิด มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง สามารถสั่งซื้อได้ทันทีทางออนไลน์

bottom of page