top of page
Stay arm 12 inch ss304 R
แขนค้ำบานกระทุ้ง 12 นิ้ว ขวา

extendable distance = 503 mm.
retractile = 303

Stay arm 12 inch ss304 R/แขนค้ำบานกระทุ้ง 12 นิ้ว

SKU: 51271201
฿154.21ราคา
  • มือจับประตู หน้าต่าง Vilann ระบบเยอรมัน มือจับประตูกระจก สามารถใช้ได้กับระบบล็อคหลายจุด  Vilann มีทั้ง มือจับประตู มือจับหน้าต่าง มือจับประตูบานเลื่อน มือจับประตูบานเปิด พร้อมราคามือจับประตู มือจับหน้าต่างบานเปิด มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง สามารถสั่งซื้อได้ทันทีทางออนไลน์

bottom of page